Showing 15 Result(s)

तपाईंको फोटो र भिडियो ब्याकअपको लागि AWS S3

मैले गत वर्षसम्म मेरा सबै तस्बिर र भिडियोहरू Google Photos मा सुरक्षित गर्थेँ। Google Photos ले प्रयोगकर्ताहरूलाई नि:शुल्क अप्टिमाइज गरिएका तस्बिरहरू अपलोड गर्न सुविधा दिएको थियो। तर यो अहिले परिवर्तन भएको छ । Google ले Google Photos को फोटोहरू बचत गर्न Google Drive को इस्टोरेज प्रयोग गर्दछ। यसले तपाईंको इस्पेस चाँडै सकिन सक्छ र तपाईंले …

किन AWS Community Builders मा सामेल हुने?

AWS Community Builders कार्यक्रमले प्राविधिक स्रोतहरू, मेन्टरशिप, र नेटवर्किङ अवसरहरू प्रदान गर्दछ। त्यसैले क्लाउड कम्प्युटिङमा रुचि राख्ने जो कोहीले यस कार्यक्रममा सामेल हुनुपर्छ। यस कार्यक्रममा सामेल हुनुका निम्न फाइदाहरू छन्: क) चिन्जान र भेटघाटयस समुदायमा ९० भन्दा बढी देशका १५०० भन्दा बढी व्यक्तिहरू छन्। यी मानिसहरू सबै स्ल्याक मार्फत कुराकानी गर्छन्। उनीहरु प्रश्नहरू सोध्छन्, प्रश्नहरूको …

How to Set AllowOverride all

AllowOverride directive is used to allow the use of .htaccess within the web server to allow overriding of the Apache config on a per directory basis. To allow it for apache on Ubuntu, edit the file /etc/apache2/apache2.conf. An example has been given below: Once you have changed the file as given above, restart the apache server by running the …

cpanel

Cannot access cPanel/WHM after reboot

I faced this problem when I had to change the instance type of one of my EC2 instances in AWS. I had to stop the instance, change the instance type, then restart it. But when the system was up and running, I couldn’t access my cPanel, WHM, and the site itself. Running this URL in …

Plugin install asks for FTP details on WordPress

After setting up WordPress on your server (local or remote) and while trying to install a plugin, sometimes WordPress asks you to enter FTP details.  Generally, we don’t want it. So what is the problem and how to solve this? Most of the time the issue is with the ownership of the folder you are …

Understanding z-index

Z-index is a CSS property that is used to cascade overlapping elements in HTML. This property can be applied to those elements which have been positioned (relative, absolute, fixed). It takes integer values. Let’s see an example: You can view the codes and experiment with them in Codepen. First, let’s have two divs with two id’s; …